CPL HARCÓWKA w Myśliborzu… działa!

Miło nam poinformować, że dobiegły końca działania związane z realizację projektu grantowego pn. Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej HARCÓWKA w Ośrodku Harcerskim w Myśliborzu. W ramach tego przedsięwzięcia nasza sala kominkowa wyposażona została w wygodne meble i sprzęt umożliwiający przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz spotkań dla młodzieży i seniorów, zarówno z ZHP jak i innych, współpracujących z nami, organizacji społecznych. W październiku, mimo wciąż wzrastającego zagrożenia epidemiologicznego udało się nam (z zachowaniem reżimu sanitarnego) przeprowadzić trzy szkolenia:

1) Wykorzystanie środków samorządu terytorialnego i grantów do realizacji zadań własnych przez organizacje pozarządowe – warsztaty dla przedstawicieli stowarzyszeń, w tym instruktorów harcerskich, innych NGO, Uniwersytetu Trzeciego Wieku itp. – szkolenie przeprowadzono 17. 10. 2020 r.

2) Samozatrudnienie i mikroprzedsiębiorstwo – co to takiego? Młodzi na rynku pracy. – warsztaty przeprowadzono 20. 10. 2020 r.

3) Odnawialne Źródła Energii – prawdziwy czy złudny sposób na efektywne gospodarowanie w domu i zakładzie pracy? Przegląd możliwości wykorzystania źródeł odnawialnych, warunki uzyskania wsparcia na instalację OZE. – szkolenie przeprowadzono w dn. 10. 10. 2020 r.

Szykowane są kolejne formy kształceniowe organizowane przez ZHP – w tym warsztaty metodyczne (grudzień 2020), kurs przewodnikowski (styczeń-luty 2021) oraz Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy (luty 2021).

Dziękujemy Stowarzyszeniu Lider Pojezierza za zaufanie, jakim nas obdarzono, powierzając realizację w naszej gminie grantu, w ramach projektu obejmującego cały region, Hufcowi ZHP Myślibórz, a Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego za wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.