Szkolenia w CPL Harcówka

Zapraszamy mieszkańców powiatu myśliborskiego oraz sąsiednich gmin do udziału w szkoleniach, które realizowane będą w Ośrodku Harcerskim w Myśliborzu w ramach projektu Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej Harcówka.

Szkolenia i warsztaty skierowane są do wszystkich chętnych, a w szczególności do osób młodych (do 25 roku życia) oraz osób po 50 rokiem życia. Udział w zajęciach jest bezpłatny. W najbliższym czasie proponujemy Państwu następujące formy szkoleniowe:

10 października 2020 r. godz. 11:00

Szkolenie Odnawialne Źródła Energii – prawdziwy, czy złudny sposób ba efektywne gospodarowanie w domu i zakładzie pracy? Przegląd możliwości wykorzystania źródeł odnawialnych, warunki uzyskania wsparcia na instalację OZE, omówienie najważniejszych aspektów dziedzictwa przyrodniczego na terenie gmin należących do Lidera Pojezierza i pożądanych zachowań ekologicznych na tym terenie.

17 października 2020 r. g. 11:00

Wykorzystanie środków samorządu terytorialnego i grantów do realizacji zadań własnych przez organizacje pozarządowe (NGO). W programie m.in.: omówienie Programów Operacyjnych, z których można uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, warunki i kryteria dostępu, obowiązki beneficjenta Programów Operacyjnych w tym stosowanie ustawy PZP, formy wsparcia przy aplikowaniu o środki unijne i krajowe , sprawozdawczość i kontrola projektów.

20 października 2020 r. g. 12:00

Samozatrudnienie i mikroprzedsiębiorstwo – co to takiego? Młodzi na rynku pracy. Biorąc udział w szkoleniu można uzyskać wiedzę na temat zakładania i rejestracji własnej działalności gospodarczej, obowiązków względem urzędów, diagnozowanie rynków zbytu, promocji, marketingu, tworzenie biznesplanu.

Zgłoszenia na szkolenia odbywają się telefonicznie pod numerem 780 054 466. Ilość miejsc ograniczona.