Zespoły hufca

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

KSI Hufca ZHP Myślibórz posiada uprawnienia do przyznawania stopni przewodnika.

Skład KSI
hm Robert Zubczewski – przewodniczący
hm Krystyna Sobiecka – sekretarz
phm Elżbieta Adamowska


KAPITUŁA WĘDROWNICZA

Skład KW
Adrian Kasprowicz – przewodniczący
Jacqueline Woroniec
Aleksandra Piórkowska
Paulina Lis
Bryan Droba
Łukasz Ciszewski

Regulamin kapituły wędrowniczej


ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ

Aktualnie nie funkcjonuje w hufcu. Planowane jest utworzenie międzyhufcowego ZKK.

Plan kształcenia Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP