Druh Krzysztof Jankowski odszedł na wieczną wartę…

Z przykrością informujemy, że w wieku 38 lat zmarł nasz przyjaciel, instruktor ZHP – pwd. Krzysztof Jankowski.

Krzysztof był jedną z osób, bez których pod koniec lat 90-tych mogłoby zabraknąć harcerstwa w Barlinku. Odtworzył i prowadził do 2003 roku 6 BDH “Sokół”, która stała się po latach jednym z filarów utworzonego w Barlinku Harcerskiego Szczepu Puszczy Barlineckiej. W roku 2002 zakończył próbę na stopień przewodnika i złożył Zobowiązanie Instruktorskie. Zobowiązania dotrzymał, wychowując następców i dbając o dalszy rozwój harcerstwa w swoim rodzinnym mieście. Krzysztof nie pełnił aktualnie funkcji instruktorskiej w Związku Harcerstwa Polskiego, ale aktywnie współpracował z nami, pomagając m.in. w organizacji Rajdów Dnia Myśli Braterskiej.

W związku ze śmiercią naszego przyjaciela, ogłaszam do dnia pogrzebu – 16. grudnia 2020 r. żałobę w Hufcu ZHP Myślibórz.

Rodzinie i wszystkim bliskim druha Krzysztofa składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Komendant Hufca ZHP Myślibórz
hm. Rafał Topolski