Władze Hufca

Władze Hufca ZHP Myślibórz
im. Bohaterów Akcji pod Arsenałem

wybrane na czteroletnią kadencję
podczas Zjazdu Hufca w dn. 19 października 2019 r.

Skład KOMENDY HUFCA

(aktualny)
Komendant – hm Rafał Topolski
Z-ca Komendanta – pwd Maciej Szmajdziński
Skarbnik – hm Krzysztof Kaliciński

kadencja 2015-2019
Komendant – hm Rafał Topolski
Z-ca Komendanta – pwd Piotr Piórkowski
Skarbnik – hm Krzysztof Kaliciński
Członkini – phm Elżbieta Adamowska
Członkini – pwd Jacqueline Woroniec (do 06. 2016 r.)
Członek – pwd Adrian Kasprowicz

kontakt: mysliborz@zhp.pl
>>> Decyzje Komendy Hufca i inne dokumenty
>>> Rozkazy Komendanta Hufca


Skład KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA

(aktualny)
Przewodniczący – pwd. Jakub Syroka
Z-ca Przewodniczącego – phm. Piotr Piórkowski
Członek – hm. Zbigniew Zięba

(w latach 2018-2019)
Przewodniczący – pwd. Maciej Szmajdziński
Z-ca Przewodniczącego – hm Irena Hołowko
Członek – hm Władysław Grabda

(w latach 2015-2018)
Przewodniczący – pwd. Jan Osiecki
Z-ca Przewodniczącego – hm Irena Hołowko
Członek – hm Władysław Grabda

kontakt: rewizyjna@mysliborz.zhp.pl