Wybrano nowe władze na lata 2019-2023

Zjazd zwyczajny, czyli spotkanie instruktorów w celu podsumowania kadencji i wybory nowych władz hufca, odbył się w siedzibie hufca w Myśliborzu 19. 10. 2019 r. Podczas zjazdu dokonano wyboru nowych władz hufca. Komendantem został ponownie wybrany harcmistrz Rafał Topolski, skarbnikiem hm. Krzysztof Kaliciński, a zastępcą komendanta ds. programowych i pracy z kadrą dh. pwd. Maciej Szmajdziński. Powołano również nową komisję rewizyjną w składzie: pwd. Jakub Syroka (przewodniczący), phm. Piotr Piórkowski i hm. Zbigniew Zięba. Podjęto też wiele uchwał wytyczających kierunki działań na kolejne 4 lata.