Zjazd Wyborczy Hufca

Na podstawie §49 Statutu ZHP i Uchwały nr 51/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r. – Ordynacja wyborcza ZHP, podaję do wiadomości, że decyzją Komendy Hufca Zjazd Wyborczy Hufca ZHP Myślibórz odbędzie się 19. 10. 2019 r. o godz. 12.00. w budynku Ośrodka Harcerskiego Hufca ZHP Myślibórz ul. Szarych Szeregów 6 w Myśliborzu.


Zapraszamy do udziału w Zjeździe Hufca instruktorów hufca, ale także wszystkich seniorów i wędrowników. Pełna informacja dotycząca Zjazdu Hufca, wraz z listą osób mających prawo uczestnictwa z głosem decydującym w załączeniu.