Budżet obywatelski w Myśliborzu z naszymi wnioskami…

Do budżetu obywatelskiego zgłosiliśmy dwa projekty:

MAŁPI GAJ – PARK LINOWY W MYŚLIBORZU

Opis projektu: 

Park linowy to wspaniała rozrywka dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Proponowana lokalizacja „Małpiego Gaju” to teren Ośrodka Harcerskiego w Myśliborzu. Harcerze posiadają już pewne doświadczenia związaną ze wspinaczką, sprzęt i składaną ściankę wspinaczkową, sprzęt do zabaw we „wchodzenie na skrzynki”… Część instruktorów harcerskich posiada przeszkolenie do asekuracji osób korzystających ze ścianki wspinaczkowej. Planuje się też budowę stacjonarnej ścianki na terenie harcówki.

Zaplanowaliśmy budowę dwóch tras parku linowego – pierwsza, zainstalowana na wysokości 1-2 m,  przeznaczona będzie dla dzieci od 3 do 11 lat, zabezpieczona za pomocą sieci, zapewniających bezpieczeństwo użytkowników bez potrzeby asekuracji indywidualnej. Trasa dziecięca składać się będzie z 8 przeszkód o niewielkim stopniu trudności.

Druga trasa, przeznaczona dla młodzieży i osób dorosłych, zainstalowana zostanie na drzewach na wysokości od 4 do 8 metrów. Składać się będzie z 15 przeszkód o średnim i dużym stopniu zaawansowania. Start do tej trasy będzie zlokalizowany w drewnianym domku, z którego za pomocą drabiny i wyłazu dachowego będzie się wychodziło na pierwszą platformę, zainstalowaną na przylegającym do domku drzewie.

Projekt zakłada instalację tras, zakup nowego sprzętu asekuracyjnego, specjalnie przystosowanego do potrzeb korzystania ze ścianki, a także przeszkolenie obsługi parku linowego (instruktorów i starszyzny harcerskiej). Jako zaplecze dla funkcjonowania parku i magazynek sprzętu służyć będzie istniejący domek drewniany, który zostanie odremontowany i przystosowany do nowej funkcji.

Uzasadnienie: 

Korzystanie z atrakcji typu parki linowe, ścianki wspinaczkowe, można zaliczyć do bezpiecznych sportów ekstremalnych. Pokonanie strachu, w sposób naturalny towarzyszącemu człowiekowi na wysokości kilku metrów, buduje wiarę we własne siły, wzmacnia samoocenę i poczucie zadowolenia. W sposób atrakcyjny zachęca do wysiłku fizycznego, przebywania na świeżym powietrzu.

Lokalizacja parku linowego na terenie Ośrodka Harcerskiego, który jest własnością Gminy Myślibórz w użyczeniu dla Związku Harcerstwa Polskiego, ma wiele zalet:

– teren jest ogrodzony i dozorowany, co zapewni bezpieczeństwo dla urządzeń parku linowego po godzinach jego otwarcia,

– na miejscu znajdują się toalety, miejsce na ognisko, z małą architekturą parkową, ławkami,

– obsługą parku linowego zajmą się młodzi ludzie zaangażowani w pracę harcerską, co zwiększy szansę na zatrzymanie ich w gminie Myślibórz,

– park linowy zwiększy atrakcyjność terenów rekreacyjnych Myśliborza, znajdować się będzie w pobliżu plaży, Szkunera i stadionu,

– zwiększy się atrakcyjność Ośrodka Harcerskiego, a dochody z działalności parku przeznaczone zostaną na wspieranie działalności statutowej ZHP, modernizacji „harcówki”, działania drużyn harcerskich i gromad zuchowych na terenie gminy.

Funkcjonowanie parku linowego wiąże się z kosztami, dlatego oczywiste jest, że za korzystanie z niego trzeba będzie ponosić odpłatność. Dla uczniów myśliborskich szkół przewidujemy jednak darmowe zajęcia w roku szkolnym 2016/2017 – po jednej godzinie darmowych zajęć dla każdej klasy, a także stałą zniżkę na grupowe i indywidualne korzystanie z „Małpiego Gaju”. Dla dzieci i młodzieży szczególnie zainteresowanych tą formą rozrywki, proponować będziemy stworzenie zastępu, a może nawet całej drużyny harcerskiej o specjalności wspinaczkowej.

70-LECIE HUFCA ZHP W MYŚLIBORZU

Opis projektu: 

W roku harcerskim 2015/2016 trwają obchody 70-lecia działalności Hufca w Myśliborzu. Około 150 zuchów, harcerzy i instruktorów bierze udział w zdobywaniu odznaki 70-lecia harcerstwa na ziemi myśliborskiej, realizując różne zadania – m.in. związane ze zbieraniem pamiątek harcerskich z dawnych lat, zorganizowaniem spotkań z osobami szczególnie zaangażowanymi w działanie harcerstwa na naszych ziemiach i tworzeniem Kroniki 70-lecia.

Projekt dotyczy podsumowania obchodów, które ma się odbyć 24 września 2016 r. Zostanie zorganizowany uroczysty apel i harcerski festyn z wystawą i koncertem piosenek harcerskich.  Podsumujemy też całoroczne konkursy, wręczymy odznaki 70-lecia i dyplomy z podziękowaniami za harcerską służbę oraz pomoc dla naszej działalności.

Uzasadnienie:

Podsumowanie 70-lecia działalności harcerskiej ma duże znaczenie dla dalszego rozwoju naszej organizacji. Podczas spotkania chcemy pokazać dzieciom i młodzieży, a także ich rodzicom, czym zajmują się współcześni harcerze, zaprezentować nasz dorobek i promować harcerski styl życia – wolny od nałogów, z zajęciami rozwijającymi szerokie spektrum umiejętności, odbywającymi się zazwyczaj na „świeżym powietrzu”.

Fundusze z budżetu obywatelskiego chcemy przeznaczyć na zakup odznak 70-lecia dla zdobywających je zuchów i harcerzy, a także wykonanie pamiątkowych dyplomów i podziękowań. Ważnym elementem projektu jest urządzenie wystawy, która oprócz publicznej prezentacji podczas uroczystości, będzie odwiedzała również inne miejsca, w których działają środowiska naszego hufca – Lipiany, Barlinek, Karsko, Wałcz.

Zasady głosowania i karty do głosowania dostępne są na: http://mysliborz.pl/strony/menu/76.dhtml