Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Myślibórz

Na podstawie Uchwały nr 8/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 marca 2018 r. w sprawie terminarza zjazdów chorągwi w 2018 r. w zw. z uchwałą nr 7/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 marca 2018 r. – Ordynacja wyborcza ZHP, Komenda Hufca ZHP Myślibórz im. Bohaterów Akcji pod Arsenałem zwołuje się na dzień 11 maja 2018 r. Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Myślibórz w celu wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP. Zjazd odbędzie się o godz. 18:00 w budynku Ośrodka Harcerskiego, przy ul. Szarych Szeregów 6 w Myśliborzu.

Rozkaz zwołujący Zjazd wraz z listą delegatów z głosem decydującym dostępny jest tutaj.

Materiały Zjazdowe w najbliższym czasie zostaną dostarczone delegatom drogą mailową oraz opublikowane zostaną w tym miejscu.