Zakończono obchody 70-lecia Hufca Myślibórz

W sobotę 1 października odbył się wyczekiwany długo finał obchodów 70-lecia Hufca ZHP Myślibórz. Pierwszy ślad harcerstwa na ziemi myśliborskiej, to dokument mianowania druha J. Januszewicza komendantem Hufca Męskiego ZHP z dn. 27 września 1945 roku. Po kilku miesiącach misji tworzenia i wspierania drużyn żeńskich podjęła się też druhna Józefa Kotowska. Na ziemi myśliborskiej zaczęło funkcjonować harcerstwo. Zwieńczeniem tego pierwszego roku było wręczenie harcerzom w czerwcu 1946 roku sztandaru z wizerunkiem patrona Hufca Harcerzy w Myśliborzu – Tadeusza Kościuszki.

Rok temu, 26. 09. 2015 r. – podczas Harcerskiego Startu, zainaugurowaliśmy rok obchodów 70-lecia harcerstwa na Ziemi Myśliborskiej, obejmując nim wszystkie tereny, na których funkcjonują jednostki zrzeszone w naszym hufcu.
Rok harcerski 2015/2016 był dla wielu środowisk działających w obszarze myśliborskiego hufca im. Bohaterów Akcji pod Arsenałem czasem wytężonej pracy. Udało się zgromadzić sporo pamiątek, przygotować wystawę i Kronikę 70-lecia. Harcerze z terenów, na których w minionych latach działały oddzielne hufce, dotarli do wielu ciekawych osób, których praca instruktorska przyczyniła się do rozwoju harcerstwa w naszym regionie.

Podsumowaniem całorocznej pracy było sobotnie spotkanie. Marek Karolczak, przewodniczący Kręgu Seniorów „Woje Myślibora”, a jednocześnie nasz myśliborski historyk opracował obszerną kronikę hufca, a także przygotował wystawę. Zgromadzeni w sali kominkowej Ośrodka Harcerskiego zuchy, harcerze, instruktorzy i goście, mieli okazję obejrzeć stare kroniki, zdjęcia i inne pamiątki. Nie lada gratką było dotknięcie historycznego sztandaru Hufca Męskiego ZHP z 1946 r.  Wśród seniorów pojawiła się też druhna Łucja Szczygłowska, żona śp. Eugeniusza Szczygłowskiego – komendanta hufca w latach 1949-1950, a także córka druha Telesfora Badetko, który prowadził w Myśliborzu jedną z pierwszych drużyn.


fot. Stefan Jaworski

Po otwarciu wystawy i poczęstunku uczestnicy zlotu (prawie 200 zuchów, harcerzy i instruktorów) w strugach deszczu pomaszerowali do myśliborskiej kolegiaty, gdzie odbyła się harcerska Msza Święta. Po Mszy w planach był koncert na scenie rozstawionej na myśliborskim rynku, ale trzeba było przenieść ją w mury Myśliborskiego Ośrodka Kultury. Tam też odbyło się podziękowanie  za miniony rok harcerski dla drużynowych i instruktorów zaangażowanych w pracę hufca, a także dla osób wspierających naszą pracę – władz samorządowych i prywatnych dobrodziejów. Ruch Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Myśliborskiej jest bardzo ważnym partnerem, zwłaszcza w kwestiach organizacji Akcji Letniej.

Obchody 70-lecia Hufca dofinansowano z funduszy Gminy Myślibórz w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016, za co ogromne podziękowanie kieruję do mieszkańców Myśliborza.