Zjazd sprawozdawczy Hufca Myślibórz

Przed nami Zjazd Sprawozdawczy. Przypominam, że spotykamy się 18 listopada o godz. 12.00 w harcówce (Ośrodku Harcerskim) w Myśliborzu. Zapraszam wszystkich instruktorów, drużynowych, przybocznych, ale także wędrowników – niech też się uczą harcdemokracji 😉

W skrócie:
  1. Zjazd sprawozdawczy nie wybiera żadnych władz (to połowa kadencji), omawiamy co się udało zrobić do tego czasu, planujemy dalszą pracę na kolejne 2 lata.
  2. Uczestnicy Zjazdu dzielą się jakby na trzy „kategorie”:CZYNNE prawo (możliwość głosowania np. nad absolutorium czy wnioskami do realizacji) mają wszyscy pełniący funkcje instruktorskie i instruktorzy – przyboczni. Czyli drużynowi (nawet jeśli nie mają stopnia instruktorskiego), członkowie komisji stopni, rewizyjnej, komendy hufca itp. Na zjeździe hufca czynne prawo mają też instruktorzy pełniący funkcje przybocznego w drużynach w hufcu. Podkreślam, że tylko instruktorzy – nie każdy przyboczny! W załączeniu rozkaz z listą osób uprawnionych do głosowania na Zjeździe: RozkazL102017

    BIERNE prawo (możliwość kandydowania do władz) mają wyłącznie INSTRUKTORZY pełniący funkcje instruktorskie z zaliczoną służbą instruktorską. Czyli np. drużynowi, którzy nie mają stopnia instruktorskiego nie mogą kandydować (teraz nie mają do czego, ale za dwa lata…). Nie zalicza się służby instruktorskiej instruktorom, którzy nie mają żadnej funkcji instruktorskiej, czyli nie są drużynowymi, ani członkami żadnej komisji, zespołu etc. Kto ma zaliczoną służbę? Załącznik: RozkazL112017GŁOS DORADCZY mają pozostali członkowie ZHP: seniorzy, instruktorzy nie pełniący funkcji, starszyzna, wędrownicy. Na zjeździe spośród nich można wybrać protokolanta.
W załączeniu też sprawozdanie za dwa lata kadencji obecnej Komendy Hufca: SprawozdanieHufiecMyślibórz201617