Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała z harcerzami naszego hufca


Po raz 24, jak w całej Polsce, tak i w naszych miastach w dniu 10 stycznia odbyła się kwesta na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Harcerze naszego hufca od początku funkcjonowania Fundacji WOŚP dzielnie wspierają jej cele, poświęcając swą wolontariacką pracę. Hufiec ZHP Myślibórz jest organizatorem Sztabu działającego na terenie gmin Myślibórz i Nowogródek Pomorski, ale również harcerze (i zuchy) z Barlinka, Lipian czy Wałcza angażowali się w działania WOŚP na swoim terenie, realizując w ten sposób jedno z podstawowych zadań harcerskich: „nieść chętną pomoc bliźnim”. Cele WOŚP są zbieżne z celami harcerskimi, więc jasne dla nas jest, że będziemy „grać z Orkiestrą” dalej.