Władze Hufca

Władze Hufca ZHP Myślibórz
im. Bohaterów Akcji pod Arsenałem

wybrane na czteroletnią kadencję
podczas Zjazdu Hufca w dn. 20 listopada 2015 r.

Skład KOMENDY HUFCA
Komendant – hm Rafał Topolski
Z-ca Komendanta – pwd Piotr Piórkowski
Skarbnik – hm Krzysztof Kaliciński
Członkini – phm Elżbieta Adamowska
Członkini – pwd Jacqueline Woroniec (do 06. 2016 r.)
Członek – pwd Adrian Kasprowicz

kontakt: mysliborz@zhp.pl
>>> Decyzje Komendy Hufca i inne dokumenty
>>> Rozkazy Komendanta Hufca


Skład KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA

Przewodniczący – hm Władysław Grabda
Z-ca Przewodniczącego – hm Irena Hołowko
Członek –

kontakt: rewizyjna@mysliborz.zhp.pl