Składki członkowskie

Składka członkowska w 2020 r.

Składka miesięczna, na wniosek Komendy Hufca ZHP Myślibórz w roku 2020 obowiązuje nas w wysokości 8 zł/miesiąc od osoby (zuch, harcerz, instruktor, senior etc. – jednakowo). Rada Chorągwi Zachodniopomorskiej wyraziła zgodę na zniżkę podstawowej składki (12 zł/m-c).

Składki odprowadzamy na specjalnie wydzielone „składkowe” subkonto hufca w systemie kwartalnym (24 zł/os za kwartał) do 10 dnia ostatniego miesiąca kwartału – 10.03., 10.06., 10.09., 10.12.

Instruktorzy i drużynowi nie będący instruktorami nie rozbijają na raty – 96 zł za cały rok wpłacamy jednorazowo do 10.03.

Numer konta bankowego do celów wpłacania składek:

18 1240 6508 1111 0010 6663 3124

odbiorca:
Hufiec ZHP Myślibórz
ul. Szarych Szeregów 6, 74-300 Myślibórz

Tytuł przelewu (ważne):
przy wpłatach indywidualnych (instruktorzy/seniorzy/starszyzna):
1. imię i nazwisko
2. nazwa drużyny
3. okres, którego dotyczy wpłata (kwartał, rok …)

przy wpłatach grupowych (po zebraniu przez drużynowego od harcerzy/zuchów):
1. nazwa drużyny/gromady
2. ilość osób
3. okres, którego dotyczy wpłata (kwartał, rok …)
+ lista osób wpłacających mailem na mysliborz@zhp.pl

Uwaga!

Przypominam, że zmniejszenie kwoty składki miesięcznej ze standardowej (12 zł) do obniżonej (8 zł) ma swoje skutki uboczne – na koncie hufca nie odkłada się żadna kwota dla drużyn z tytułu składek członkowskich. (I to od 2018 roku). Jeśli więc liczycie na jakieś wsparcie finansowe dla drużyn ze strony hufca, to musi pochodzić ono z 1%, niewykorzystanej części rozliczonych zaliczek, wpłat od sponsorów „na działalność statutową konkretnej jednostki” lub z realizowanych przez nas projektów – ROHiS / Zachodniopomorskie Podwórka.

hm. Rafał Topolski