Składki członkowskie

Informujemy, że składki członkowskie za trzy kwartały roku 2017 pozostają, jak w poprzednich latach, na poziomie 4 zł/miesiąc. Składki odprowadzamy na specjalnie wydzielone „składkowe” subkonto hufca w systemie kwartalnym (12 zł/os za kwartał) do 10 dnia ostatniego miesiąca kwartału – 10.03., 10.06., 10.09., 10.12. W związku ze zmianami w finansowaniu ZHP wynikającymi z uchwały Rady Naczelnej ZHP od IV kwartału 2017 roku wysokość składek ulegnie zmianie.

Numer konta bankowego do celów wpłacania składek:

18 1240 6508 1111 0010 6663 3124

odbiorca:
Hufiec ZHP Myślibórz
ul. Szarych Szeregów 6, 74-300 Myślibórz

Tytuł przelewu (ważne):
przy wpłatach indywidualnych (instruktorzy/seniorzy/starszyzna):
1. imię i nazwisko
2. nazwa drużyny
3. okres, którego dotyczy wpłata (kwartał, rok …)

przy wpłatach grupowych (po zebraniu przez drużynowego od harcerzy/zuchów):
1. nazwa drużyny/gromady
2. ilość osób
3. okres, którego dotyczy wpłata (kwartał, rok …)
+ lista osób wpłacających mailem na mysliborz@zhp.pl