Łukęcin 2017

Zapraszamy do Łukęcina.

W roku 2017 proponujemy cztery turnusy 10-dniowe i jeden krótszy, 6-dniowy.

Terminy:    

turnus 1 – od 02. lipca do 11. lipca (Uwaga! Brak wolnych miejsc)
turnus 2 – od 11. lipca do 20. lipca (Uwaga! Brak wolnych miejsc)
turnus 3 – od 20. lipca do 29. lipca (Uwaga! Brak wolnych miejsc)
turnus 4 – od 29. lipca do 7. sierpnia
turnus 5 (skrócony) od 7. sierpnia do 12. sierpnia

Odpłatność za udział dla uczestników obozu to 630 zł (za turnusy 10-dniowe: I, II, III, IV) lub 390 zł za 6-dniowy turnus V.
Obowiązuje zniżka (do 585 zł za turnus 10-dniowy) dla harcerzy Hufca ZHP Myślibórz, którzy mają opłacone składki członkowskie ZHP do końca roku 2017.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy świadczenia, opisane w informacjach ogólnych. Zapraszamy też do Galerii.

Karta uczestnika obozu (wkrótce do pobrania):
karta_Łukęcin – wersja DOC do częściowej edycji w programie Word
karta_Łukęcin – wersja PDF do wydruku i wypełnienia ręcznego
Regulamin uczestnika Łukęcin – PDF do wydruku i podpisania 
Informacja dla rodziców Łukęcin – 
PDF do wydruku

Kartę należy wydrukować (w miarę możliwości dwustronnie) i po wypełnieniu i podpisaniu dostarczyć do Komendy Hufca  ZHP Myślibórz (ul. Szarych Szeregów 6, 74-300 Myślibórz) wraz z załączonym dowodem wpłaty na konto: 19 1240 6508 1111 0010 6784 3957 oraz z wydrukowanym Regulaminem uczestnika, podpisanym przez opiekuna prawnego (rodzica).

Karty według nowych przepisów obowiązujących w Polsce nie posiadają miejsca na opinie lekarza, pielęgniarki szkolnej czy nauczyciela – wychowawcy. Wszystkie niezbędne informacje pochodzą od rodzica i umieszczane są w sekcji II naszej karty, a następnie potwierdzane podpisem rodzica. Prosimy pamiętać o wypełnieniu nr PESEL (w nagłówku karty), a także wpisaniu wybranego terminu obozu.