Harcmistrz Tadeusz Śmiśniewicz odszedł na wieczną wartę…

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego instruktora Hufca ZHP Myślibórz, druha hm. Tadeusza Śmiśniewicza. Druh „Dziadek” – bo tak o nim powszechnie mówiło się w hufcu – zmarł w wieku zhp ts 02181. lat, w nocy 31 sierpnia 2016 r. Był „człowiekiem – instytucją”, zasłużonym nie tylko dla harcerstwa, ale także dla wielu innych organizacji i instytucji – myśliborskiej oświaty, żeglarstwa, kultury i sztuki. Za swe zasługi był odznaczony wieloma medalami, w tym także tytułem „Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej” i złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP . Dla nas – harcerzy i instruktorów ZHP to przede wszystkim „budowniczy” ośrodka obozowego w Łukęcinie (wszystkie zabudowania były projektowane i w dużej mierze budowane przez druha „dziadka”), druh Tadeusz to również drużynowy – m.in. drużyn „wodniackich”, także członek władz hufca wielu kadencji, komendant i organizator wielu obozów, twórca i komendant (do 2015 r.) Kręgu Seniorów ZHP, osoba, która chętnie dzieliła się swym doświadczeniem i umiejętnościami z innymi instruktorami. A okazja ku temu była nawet podczas minionych wakacji, gdy spędził 10 dni na obozie harcerskim w Łukęcinie. Żadne trudności nie były w stanie przeszkodzić mu w pełnieniu tej służby, aż do dziś…

Druhny i druhowie, harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Myślibórz!

W związku ze śmiercią druha hm. Tadeusza Śmiśniewicza ogłaszam miesięczną żałobę na terenie działania środowisk naszego hufca.

  1. Polecam odczytać rozkaz specjalny z dn. 31. 08. 2016 r. na zbiórkach drużyn.
  2. Polecam okryć kirem sztandary harcerskie.
  3. Polecam nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.

Żałoba obowiązuje do 30 września 2016 r.

Komendant Hufca – hm. Rafał Topolski

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Św. przy urnie z prochami druha Tadeusza w dniu 5 września (poniedziałek) o godz. 15.00 w kaplicy cmentarza komunalnego przy ul. Celnej w Myśliborzu.