HarcFerie: Zastępowi przeszkoleni!

Podczas tegorocznych ferii zimowych w Domu Harcerza w Myśliborzu odbył się kurs zastępowych. W kursie uczestniczyło 15 najbardziej aktywnych członków drużyn naszego hufca. Podczas zajęć, prowadzonych przez wspaniałą kadrę kursową: pwd. Piotra Piórkowskiego, pwd Joannę Topolską, pwd Anetę Binkowską, druhnę Olgę Gałdyńską, panią Kasię Kowalewską (Myśliborskie Centrum Wolontariatu) oraz hm Rafała Topolskiego, nasi zastępowi wyposażeni zostali w wiele wiadomości i umiejętności do kierowania podstawowym zespołem w naszej organizacji – zastępem. Zajęcia z uczestnikami zbiórek HarcFerii były okazją do przetestowania tych umiejętności w praktyce.

A wszystko widać na zdjęciach: