Expecto Patronum

REGULAMIN RAJDU EXPECTO PATRONUM 2016

 

Organizatorzy…

Organizatorem rajdu jest 6 DH „Wszędobylska” im. Felka Pendelskiego, korzystająca z pomocy Komendy Hufca w Myśliborzu. Komendantem rajdu jest Rafał Topolski, zastępca Komendanta Hufca ZHP Myślibórz, drużynowy 6 DH „Wszędobylskiej”

Tematyka rajdu…

Rajd jest organizowany z okazji kolejnych rocznic Akcji pod Arsenałem, której uczestnicy są patronami naszego hufca. Na rajdzie przybliżamy postaci naszych bohaterów, sprawdzamy wiedzę harcerzy drużyn hufca na temat Akcji pod Arsenałem i jej uczestników. W trakcie rajdu odbędzie się Quiz wiedzy o bohaterze hufca, w oparciu o informacje z książki „Kamienie na szaniec” (w przyszłym roku poszerzymy zakres wiedzy). Większość zadań rajdowych dotyczy powyższej tematyki. Podczas trasy i całego rajdu sprawdzimy też wiedzę „ogólnoharcerską” jego uczestników…

Skąd nazwa…

Ano, przyznam… z Harrego Pottera. „Expecto Patronum” to zaklęcie przywołujące „Patronusa”, czyli opiekuńczego ducha, który pomaga młodemu czarodziejowi w trudnych sytuacjach (w przypadku Harrego jest to jeleń, który wielokrotnie uratował go z opresji).

Dlaczego więc Expecto Patronum?

Na rajdzie chcemy przywołać ducha Bohaterów Akcji pod Arsenałem. Oczywiście nie dosłownie – w wywoływanie duchów zmarłych nikt nie ma zamiaru się bawić. Bohaterowie hufca mają być dla nas wzorem do naśladowania, a celem rajdu jest przybliżenie ich harcerzom naszych drużyn. Będziemy więc przywoływać we wspomnieniach chłopców spod Arsenału, poznawać ich sposób myślenia, filozofię BRATERSTWA i MIŁOŚCI OJCZYZNY, która poprowadziła ich do walki. Kilku z nich jeszcze żyje i o nich też chcemy porozmawiać.