Druh Jan Osiecki odszedł na wieczną wartę…

Z przykrością informuję, że w dniu 3 września odszedł „Na Wieczną Wartę” druh pwd. Jan Osiecki.

Druh Janek urodził się 30 października 1941 r. W harcerstwie działał od szkoły podstawowej do lat młodzieńczych.

W latach dziewięćdziesiątych zaangażował się w funkcjonowanie Kręgu Przyjaciół ZHP przy myśliborskim hufcu. Od 2002 r. zaangażowany w działanie Harcerskiego Kręgu Seniora „Woje Myślibora”. Od 2015 r. do dziś Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca. Wielokrotny uczestnik ogólnopolskich i chorągwianych złazów seniorów. Chorąży historycznego sztandaru Hufca z 1946 r. Członek Kabareciku „Wojów Myślibora”.

Druh Janek w 2011 r. został wyróżniony honorowym tytułem „Senior Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP”, a w 2017 wyróżniony Brązową Odznaką „Zasłużony Instruktor Chorągwi Zachodniopomorskiej”.

Wszystkich instruktorów, seniorów, a także starszą młodzież harcerską proszę o udział w uroczystości pogrzebowej, która odbędzie się w czwartek, 06. 09. 2018 r. o godz. 13.00 na cmentarzu w Myśliborzu (ul. Celna).

Ogłaszam na terenie Hufca ZHP Myślibórz miesięczną żałobę. Zobowiązuję drużynowych do odczytania tego rozkazu na najbliższych zbiórkach i nałożenie kiru na krzyże harcerskie i sztandary.

Komendant hufca – hm. Rafał Topolski

[z rozkazu specjalnego L9/2018]