1% na działalność wychowawczą Hufca ZHP Myślibórz

Miło nam poinformować, że dzięki Państwa wsparciu, udzielonemu przy rozliczeniach podatkowych za 2015 rok, nasz hufiec uzyskał znaczne środki. Z pieniędzy, które Państwo przekazaliście z bezpośrednim wskazaniem celu ogólnego Hufca ZHP Myślibórz zakupimy kolejny namiot 10-osobowy, co poprawi komfort letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na bazie w Łukęcinie. Niemałe środki wpłynęły też na konto hufca z przeznaczeniem dla poszczególnych drużyn i gromad. Zostaną one wykorzystane na cele wskazane przez te środowiska – mogą to być m.in. zakup umundurowania lub wyposażenia dla członków ZHP, dofinansowanie uczestnictwa harcerzy w obozach, rajdach, kursach itp.

W najbliższym czasie zapewne będziemy rozliczać swoje podatki po raz kolejny. Zachęcam do przekazania 1% swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego działającej prężnie w okolicy naszego zamieszkania. Hufiec ZHP Myślibórz jest taką organizacją. Każda z naszych jednostek zasługuje na wsparcie, gdyż wszystkie realizują cele wychowawcze wobec harcerzy, nie zapominając o służbie wobec społeczeństwa lokalnego. Oddając 1% podatku harcerzom w okolicy swego zamieszkania, wspierasz rozwój swojej małej ojczyzny! 

Można to zrobić tak (na cel hufca):

lub wybrać którąś z gromad/drużyn ze strony: mysliborz.zhp.pl/1procent